ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Yeni İş İlişkisi

>

Yeni İş İlişkisi 2024-03-04 Dil Seçimi Dil seçimi Türkçe İngilizce Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 28.12.2023 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği Müşteri (Customer) Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Shotton Mill Ltd. Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı – Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı – İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih 2023-12-28 Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları – Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi – Açıklamalar Açıklama

Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere’de
mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting
Ltd. şirketinin, yine İngiltere’de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin
sahibi) tarafından ihale edilen Kuzey Galler bölgesinde yer alan Shotton Kağıt
İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili sözleşme
görüşmeleri devam etmektedir.

28 Aralık 2023 tarihli KAP açıklamamız ile imzalandığı
bildirilen niyet mektubu kapsamında (Letter of Intent-
“LOI”) İşverenden sözleşme görüşmelerinin devamına ilişkin ilave 1 aylık uzama teyidi beklenmektedir.

Kamuoyu
ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

YORUMLAR YAZ