ASTOR ENERJİ A.Ş. (Yeni İş İlişkisi)

ASTOR ENERJİ A.Ş. (Yeni İş İlişkisi)
>

KAP: ASTOR [ ] ASTOR ENERJİ A.Ş. Yeni İş İlişkisi

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1171962

Dosyalar:

Yeni İş İlişkisi2023-07-14
Dil Seçimi 
Dil seçimi 
Türkçe 
İngilizce 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriği 
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGizli Tutulmuştur.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih2023-07-12
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar 
AçıklamaŞirketimiz, İspanya’ da yerleşik özel bir firma ile 12.07.2023 tarihinde 4.927.000- EUR (Dörtmilyondokuzyüzyirmiyedibin Avro, 143.929.002.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,94′ dır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
YORUMLAR YAZ