Astor Hisse Yorumları
Astor Hisse Yorumları
Özet Gelir TablosuBin TRY2023/62022/6%Satışlar 4.691.966 2.789.234%68Brüt Kar 1.816.394 732.507%148Esas Faaliyet Karı 1.745.566 748.055%133FAVÖK 1.553.771 659.189%136Net Dönem Karı 1.614.920 643.284%151 Özet BilançoBin TRY2023/62023/3%Dönen Varlıklar 8.137.413 6.869.505%18Duran Varlıklar 1.900.921 1.475.892%29Finansal Borçlar 818.081 1
Daha Fazla İçerik Yükle